Skrywersmissie

My missie, as skrywer, is eerstens om tot eer van God te skryf. Ek wil stories, artikels en boeke skryf wat sy Naam uitdra en sy Waarheid verkondig. Syne is die lof en die eer en die heerlikheid, tot in ewigheid.

Tweedens wil ek eerlik skryf. Ek wil hartseer en vreugde, haat en liefde, sonde en gehoorsaamheid, goed en kwaad en al die ander wonderlike, deurmekaar dinge in die wêreld so beskryf dat dit die waarheid weerspieël.

Derdens, wil ek met my woorde die goeie stryd stry. Ek wil stry teen elke ding wat boos en onregverdig en gruwelik is in hierdie wêreld.

Laastens wil ek met my skryfwerk my naaste dien. Ek wil graag met my beperkte vermoëns ‘n bietjie humor, ‘n bietjie hoop, ‘n bietjie vreugde en ‘n bietjie stof tot nadenke aan my medemens verskaf.

Dit is my skrywersmissie. Mag die HERE my genade gee om dit te bereik.